معماري پست مدرن
معماري اقيانوسي به عمق يك وجب 
این تاریخچه اجمالی صرفاَ به منظور آشنایی بیشتر با اشخاص و وقایع مربوط به مباحث پست مدرنیسم می باشد.[1]

 

1886.م:

فردریش نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت[2] "مرگ خدا" را اعلان می کند.  برخی اندیشمندان مکاتبی چون مدرنیسم و پست مدرنیسم را دو پاسخ متفاوت به خلأ پسا نیچه ای دانسته و نقطه آغازین آن را اعلان "مرگ خدا" از سوی وی می دانند.

نیچه

فردریش نیچه

1913.م:

انیشتین نظریه عمومی نسبیت را اعلان می کند. نظریه ای که شاید بتوان آن را به همراه نظریه کوانتوم تأثیر گذار ترین نظریات در سده بیستم میلادی نام نهاد. این دو نظریه د ر شکل گیری جهان بینی پست مدرن بسیار موثر بودند.

انیشتین

آلبرت انیشتین

1923.م:

مانیفست مدرنیسم در معماری تحت عنوان به سوی معماری جدید در پاریس چاپ و منتشر شد. مولف این کتاب که نوعی مسیحای موعود معماری مدرنیستی به شمار می رفت لوکوربوزیه نام داشت.

لوکوربوزیه

لوکوربوزیه

1934.م:

واژه "پست مدرن" نخستین بار توسط فدریکو دُاُنیس در توصیف واکنشی شاعرانه علیه شعر مدرنیستی بکار گرفته شد.[3]

 

1954.م:

آرنولد توین بی مورخ مشهور انگلیسی "تمدن پست مدرن" را با ویژگی هایی مثل عدم عقلانیت، تناقض و تسلط فن آوری توصیف می کند.

 

1959.م:

سی.رایت میلز جامعه شناس و متفکر برجسته ی معاصر اعلان نمود که "عصر مدرن می رود تا جای خود را به دوره ای پست مدرن بسپارد". دوره ای که به معارضه با فرضیات مربوط به وحدت و انسجامِ ارزش های خاص عصر روشن گری یعنی "عقلانیت علمی" و "آزادی سیاسی" برخاسته است.

 

اروینگ هائو در مقاله خود به نام جامعه توده ای و داستان پست مدرن می گوید: "جامعه توده ای" باعث زوالِ ذکاوت و شجاعتِ ادبیات مدرنیستی شده است.

 

1960.م:

دانیل بل در اثر خود با عنوان پایان ایدئولوژی[4] خاطر نشان می کند که دنیای پر رونق غرب از مرحله ی صنعتی و سرمایه داری فراتر رفته و در عصر مصرف گرایی و تضاد طبقاتی عملاً به پایان رسیده است. تحلیل وی ژان بودریار و فرانسیس فوکویاما را هم تحت تأثیر قرار داد.

دانیل بل

دانیل بل

1965.م:

لسی فیدلر در مقاله ای به نام جهش یافته های نوین از "ادبیات پست مدرن" تمجید می کند.

 

1966.م:

میشل فوکو کتاب نظام اشیاء را به رشته تحریر در می آورد. وی یکی از پر نفوذ ترین اندیشمندان پست مدرن می باشد.

میشل فوکو

میشل فوکو

ژاک دریدا نوشته ها را تألیف می کند. همچنین سخنرانی وی در همین سال در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا تحت عنوان ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی سبب شد تا بسیاری از فلاسفه سابق مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار بگیرند و همچنین زمینه را برای ظهور اندیشه های جدید بسیاری فراهم کرد.وی پدید آورنده سبک قرائتی با عنوان "شالوده شکنی"[5] می باشد. در فرانسه شالوده شکنی با کنار زدن اگزیستانسیالیسم[6] ناگهان شهرت و آوازه ی زیادی کسب کرد و همه جا متداول گردید.

ژاک دریدا

ژاک دریدا

1967.م:

ژاک دریدا درباره گراماتولوژی[7] را تألیف می کند.

 

1968.م:

حوادث ماه مِی این سال، بورژوازی پاریس را نگران می کند، زیرا دانش جویان و کارگران و موقعیت گرایان خیابان ها را تصرف می کنند و تلاش می کنند زندگی روزمره را از بیخ و بن دگرگون کنند. حتی ژنرال دوگل در پی این تهدیدات کشورش را ترک می کند. مع الوصف در آخر نتیجه ای به دست نمی آید و نومیدی و سرخوردگی بر روشن فکران فرانسوی سایه می افکند. لیوتار پس از شکست این جنبش نه تنها از آن بلکه از هر گونه فعالیت سیاسی سازمان یافته روی برگرداند.

 

رابرت ونتوئری کتاب پیچیدگی و تناقض در معماری را تألیف می کند.

 

1971.م:

ایهاب حسن مهم ترین اثر خود با عنوان تکه تکه کردن اورفه (اورفئوس): به سوی پست مدرن را تألیف می کند. وی از مهم ترین منتقدانی ست که ظهور پست مدرنیسم در ادبیات را اعلان نمود و به رشد و ارتقاء آن همت گماشت.

 

حکومت فیلیپین قبیله کوچکی از هندیان تاسادی[8] را به زادگاه و خاستگاه اصلی آن ها در جنگل بازگرداند و آنان را در آن جا اسکان داد. به اعتقاد قوم شناسان حکومت فیلیپین، قبیله مذکور می توانست زندگی سالمی را در آن جا تجربه کند و از آفات و فساد ناشی از تمدن مصون و سالم بماند.

 

1972.م:

پروژه ی ساختمانی پروئی ایگو در سن لوییس میسوری تخریب می شود. پروژه ای که زمانی از آن به عنوان "کامل ترین ماشین مدرن برای زندگی" یاد می شد، چارلز جنکز این واقعه را "مرگ معماری مدرنیستی" اعلان می کند. این فروپاشی هم زمان شد با فروپاشی اصول اعتقادی "مدرنیسم پیشرفته" و گرایشات آن به سوی یک دست و یک نواخت کردن تمامی امور و پدیده ها. [9]

پروئی ایگو

پروئی ایگو

برخی رابرت ونتوری، دنیس اسکات براون و استیون آیزنور را پیامبران معماری پست مدرن می دانند که بیانیه (مانیفست) آنان برای نخستین بار در این سال منتشر شد.[10]

نمایی از یک ساختمان پست مدرن

نمایی از یک ساختمان پست مدرن

1974.م:

پل فایرابند کتاب علیه روش را تألیف می کند. وی دیدگاهی نسبی گرایانه در مورد علم دارد و می گوید هیچ حقیقتی بی طرف و بی غرض نیست.

بل فایرابند

پل فایرابند

1976.م:

ژان بودریار مهم ترین اثر خود با نام مبادله ی نمادین و مرگ را تألیف می کند. به گفته برخی همان طور که زمانی نیچه "مرگ خدا" را اعلان کرده بود، اندیشه های بودریار نیز "مرگ مدرنیته، امر واقعی و مرگ سکس"[11] را اعلان می کند. وی در خلال سال های دهه 70 و دهه 80 دست از تأکید بر آموزه های مارکسیستی خود برداشت و به عنوان برجسته ترین و مترقی ترین نظریه پرداز رسانه ها و جامعه در عصر پست مدرن معرفی گردید.

بودریار

ژان بودریار

بنووآ مندل برو کتاب هندسه ی چند پاره ی طبیعت را تألیف می کند. وی مدلی از هندسه بر اساس چند پارگی، تصادف، تقسیمات بی پایان و تکرار ارائه می کند. لیوتار او را یک دانشمند پست مدرن می داند.

 

1977.م:

چارلز جنکز  کتاب زبان معماری پست مدرن را به رشته تحریر در می آورد. وی معمار، نویسنده و نظریه پرداز در عرصه ی معماری، هنر و ادبیات پست مدرن می باشد که برای نخستین بار اصطلاح "پست مدرن" را در معماری به معنای جدایی و عزیمت از مدرنیسم به کار برد.

چارلز جنکز

چارلز جنکز

1979.م:

ژان فرانسوا لیوتار کتاب وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره ی دانش را تألیف می کند. برخی این کتاب را "انجیل پست مدرنیسم" نامیده اند. وی در این کتاب فراروایت[12] ها را خطرناک، سلطه جو و اقتدار گرا دانسته و وضعیت پسا مدرن را وضعیت ناباوری نسبت به فرا روایت ها می داند. به تعبیر دیگر وضعیت پسا مدرن با فروپاشی این فراروایت های جامعیت بخش یا شکاکیت بی حد نسبت به آن ها آغاز می شود.

 

1980.م:

یورگن هابرماس[13] در شهر فرانکفورت در سخنرانی خود با عنوان مدرنیته – پروژه ای ناتمام، محافظه کاری پست مدرنیست ها (مخصوصاٌ لیوتار) را محکوم می کند. به عقیده وی پروژه ی روشن گری باید احیاء شود تا چند پارگی دانش را که تحت سلطه ی سرمایه داری متأخر است التیام بخشد. او تصریح می کند ارتباط و توافق بین بازی های زبانی، هم ممکن است و هم مطلوب.

یورگن هابرماس

یورگن هابرماس

1981.م:

در یکی از ستون های نشریه ی لوموند در فرانسه اعلان می شود: شبحی بر فراز اروپا در گشت و گذار است؛ شبح پست مدرنیسم.

 

1982.م:

فیلم پست مدرن بلید رانر[14] (دونده تیغ) توسط ریدلی اسکات ساخته می شود. این فیلم الهام بخش رمان ویلیام گیبسون تحت عنوان نورومنسر[15] و نیز الهام بخش جنبشی گردید که به آشغال ماشینی یا ولگرد ماشینی (cyberpunk) موسوم شده است. جنبشی که بیان گر دغدغه ی رو به رشد بابت رابطه ی بین انسان ها و کامپیوترهاست. سوال عمده این فیلم این است که چه تفاوتی بین یک موجود ماشینی (پاسخ گوها) و موجود انسانی وجود دارد.

نمایی از فیلم بلید رانر

نمایی از فیلم بلید رانر

ریچارد رورتی کتاب پیامد های پراگماتیسم را تألیف می کند. وی نیز از جست و جوی اصول جهان شمول واقعیت و نیکی و حقیقت دست می کشد. به نظر وی چیزِ مفید از چیزِ درست مهم تر است.

ریچارد رورتی

ریچارد رورتی

ژان بودریار کتاب شبیه سازی را تألیف می کند.

 

1983.م:

فردریک جیمسون مقاله ای با عنوان پست مدرنیسم یا منطق فرهنگی متأخر می نویسد که در New Left Review چاپ و در نهایت به یک کتاب قطور تبدیل شد.

جیمسون

فردریک جیمسون

نمایشگاه معماری شالوده شکن در موزه ی هنرهای معاصر نیویورک بر پا می شود.

 

1986.م:

دیوید لینچ فیلم مخمل آبی را کارگردانی می کند.

فیلم مخمل آبی

1987.م:

هابرماس، "هگل" را به عنوان نخستین فیلسوف مدرنیته و "نیچه" را به عنوان نخستین فیلسوف پست مدرنیست معرفی می کند.


موضوعات مرتبط: مقاله
[ سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:46 ] [ امير بهرامي ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Online User

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

چتدیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین


مترجم سایت

مترجم سایت